الغناء و آلات الطرب

مولف:
هاشم حمیدی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه علم و صنعت ایران

درباره کتاب:
الغناء و آلات الطرب عنوان کتابی است از هاشم حمیدی که در 144 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام و موسیقی است. از هاشم حمیدی، کتاب دوران پهلوی(دانشگاه علم و صنعت ایران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,000 تومــان