مقدمات بافندگی

مولف:
احمد جمالی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه یزد

درباره کتاب:
مقدمات بافندگی عنوان کتابی است از احمد جمالی که در 172 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه یزد در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریسندگی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان