از سلول های عصبی تا حافظه

گروه مولفان:
فرزام شیخ زاده حصاری (نویسنده) | علی موافقی (نویسنده) | الهام کریمی ثالث (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تبریز

درباره کتاب:
از سلول های عصبی تا حافظه عنوان کتابی است از الهام کریمی ثالث که در 194 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تبریز در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حافظه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان