روش های مقداری (کاربردهایی در اقتصاد، مدیریت، بازرگانی و مهندسی صنایع)

مولف:
سعید راسخی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه مازندران

درباره کتاب:
روش های مقداری (کاربردهایی در اقتصاد، مدیریت، بازرگانی و مهندسی صنایع) عنوان کتابی است از سعید راسخی که در 264 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه مازندران در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اقتصاد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.