زراعت گیاهان لیفی

گروه مولفان:
رئوف سیدشریفی (نویسنده) | اسماعیل قلی نژاد (نویسنده)

ناشر:
عمیدی

درباره کتاب:
زراعت گیاهان لیفی عنوان کتابی است از رئوف سیدشریفی که در 232 صفحه و توسط انتشارات عمیدی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پنبه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رئوف سیدشریفی، کتاب‌های زراعت گیاهان علوفه ای(عمیدی)، زراعت در شرایط تنش های محیطی(دانشگاه محقق اردبیلی)، گیاهان صنعتی(عمیدی)، کودهای زیستی در زراعت(دانشگاه محقق اردبیلی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان