درآمدی بر مالیات سبز

گروه مولفان:
ناصر شاهنوشی (نویسنده) | مریم مقیمی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
درآمدی بر مالیات سبز عنوان کتابی است از مریم مقیمی که در 192 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اخلاق زیست محیطی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مریم مقیمی، کتاب‌های قورباغه کوچولو(پیام مشرق)، ماهی کوچولو(پیام مشرق)، اردک کوچولو(پیام مشرق)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.