نظریه پارتیزان (حاشیه ای بر مفهوم امر سیاسی)

گروه مولفان:
کارل اشمیت (نویسنده) | طاهر خدیو (مترجم) | مصطفی احمدزاده (مترجم)

ناشر:
فلات

درباره کتاب:
نظریه پارتیزان (حاشیه ای بر مفهوم امر سیاسی) عنوان کتابی است از کارل اشمیت با ترجمه‌ی طاهر خدیو که در 152 صفحه و توسط انتشارات فلات در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Theorie des Partisanen.. موضوع اصلی این کتاب جنگ چریکی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کارل اشمیت، کتاب‌های الاهیات سیاسی(رخ داد نو)، مفهوم امر سیاسی(ققنوس)، الهیات سیاسی(مرندیز)، رمانتیسیسم سیاسی(نگاه معاصر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
19,000 تومــان