توربو ماشین ها

مولف:
نادر منتظرین (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
توربو ماشین ها عنوان کتابی است از نادر منتظرین که در 151 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1378 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب توربو ماشین ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نادر منتظرین، کتاب‌های تئوری لایه مرزی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، تئوری لایه مرزی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، دینامیک گازها(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
500 تومــان
موضوعات کتاب
توربو ماشین ها