روشهای استخراج زیرزمینی (معادن فلزی)

مولف:
سید کاظم اورعی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
روشهای استخراج زیرزمینی (معادن فلزی) عنوان کتابی است از سید کاظم اورعی که در 362 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معدن و ذخایر معدنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید کاظم اورعی، کتاب‌های بهره وری از مفهوم تا عمل(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، اقتصاد برای همه(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، روشهای استخراج زیرزمینی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان