چنین گفت دهقان (کوتاه شده شاهنامه فردوسی)

مولف:
محمدجعفر یاحقی (گردآورنده)

ناشر:
به نشر

درباره کتاب:
چنین گفت دهقان (کوتاه شده شاهنامه فردوسی) عنوان کتابی است از محمدجعفر یاحقی که در 608 صفحه و توسط انتشارات به نشر در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدجعفر یاحقی، کتاب‌های زیر این نخل بلند(سخن)، خرد بر سر جان(سخن)، چون من در این دیار(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
29,000 تومــان