مقدمه ای بر هیدرومتالورژی و الکترومتالورژی

گروه مولفان:
داود حق شناس فتمه سری (نویسنده) | اسکندر کشاورز علمداری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
مقدمه ای بر هیدرومتالورژی و الکترومتالورژی عنوان کتابی است از اسکندر کشاورز علمداری که در 266 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب متالورژی آبی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اسکندر کشاورز علمداری، کتاب‌های مسائلی در ترمودینامیک و سینتیک متالورژی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، چهار قانونی که دنیا را می گرداند(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان