اصول شبیه سازی مخازن هیدروکربوری

مولف:
صادق قاسمی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
اصول شبیه سازی مخازن هیدروکربوری عنوان کتابی است از صادق قاسمی که در 200 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نفت است. از صادق قاسمی، کتاب روشهای تفسیر آزمایش های فشار در چاه های نفت و گاز(دانشگاه صنعتی امیرکبیر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.