میکروسکوپ و میکروسکوپی در پلیمر و نساجی (ریزبین و ریزبینی در پلیمر و نساجی)

مولف:
محمد حقیقت کیش (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
میکروسکوپ و میکروسکوپی در پلیمر و نساجی (ریزبین و ریزبینی در پلیمر و نساجی) عنوان کتابی است از محمد حقیقت کیش که در 276 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عکاسی ذره بینی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد حقیقت کیش، کتاب‌های خلاصه نظریه ها و مسائل خواص فیزیکی الیاف(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، آمار عملی در نساجی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، پلی مرهای مصنوعی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.