منسوجات فنی -جلد 1 (مبانی)

گروه مولفان:
هژیر بهرامی (نویسنده) | مصطفی گودرز (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
منسوجات فنی -جلد1 (مبانی) عنوان کتابی است از هژیر بهرامی که در 410 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب الیاف نساجی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از هژیر بهرامی، کتاب‌های روش های پیشرفته تهیه آزمایشگاهی پلیمرها(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، کامپوزیتهای سه بعدی پلیمری تقویت شده با الیاف(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان