خلاصه نظریه ها و مسائل خواص فیزیکی الیاف

گروه مولفان:
محمد حقیقت کیش (نویسنده) | مهدی افشاری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
خلاصه نظریه ها و مسائل خواص فیزیکی الیاف عنوان کتابی است از محمد حقیقت کیش که در 254 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب الیاف نساجی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد حقیقت کیش، کتاب‌های آمار عملی در نساجی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، میکروسکوپ و میکروسکوپی در پلیمر و نساجی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، پلی مرهای مصنوعی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان