فیزیک نساجی (ساختمان و خواص فیزیکی الیاف)

مولف:
پرویز نورپناه (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
فیزیک نساجی (ساختمان و خواص فیزیکی الیاف) عنوان کتابی است از پرویز نورپناه که در 271 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب الیاف نساجی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پرویز نورپناه، کتاب‌های مقدمه ای بر الیاف کربن(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، مقدمه ای بر ویسکو الاستیسیته پلیمرها(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، مقدمه ای بر کاربرد الیاف در پزشکی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,300 تومــان
موضوعات کتاب
الیاف نساجی