آسیب سازند در مخازن هیدروکربوری

گروه مولفان:
احسان خامه چی (گردآورنده) | علی علیزاده (گردآورنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
آسیب سازند در مخازن هیدروکربوری عنوان کتابی است از احسان خامه چی که در 290 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب چاه های نفت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احسان خامه چی، کتاب‌های هیدرات های گاز طبیعی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، اصول بهره برداری از چاه های نفتی دارای مشکل رسوب(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.