مکانیزم بافندگی حلقوی تاری

مولف:
علی اصغر اصغریان جدی (مترجم)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
مکانیزم بافندگی حلقوی تاری عنوان کتابی است با ترجمه علی اصغر اصغریان جدی که در 0 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تریکوبافی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان