فیزیولوژی و مکانیسم های مقاومت به تنش های محیطی در گیاهان زراعی

مولف:
مصطفی حیدری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی شاهرود

درباره کتاب:
فیزیولوژی و مکانیسم های مقاومت به تنش های محیطی در گیاهان زراعی عنوان کتابی است از مصطفی حیدری که در 248 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فراورده های زراعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مصطفی حیدری، کتاب‌های فانوس شکسته(موسسه انتشارات امیرکبیر)، شهر من پرواز کن(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.