پرورش دهنده گیاهان دارویی خواص و کاربرد آنها

گروه مولفان:
تقی زرجینی (نویسنده) | مریم انوری نصرت (نویسنده)

ناشر:
آموزش فنی و حرفه ای مزرعه زرین

درباره کتاب:
پرورش دهنده گیاهان دارویی خواص و کاربرد آنها عنوان کتابی است از تقی زرجینی که در 288 صفحه و توسط انتشارات آموزش فنی و حرفه ای مزرعه زرین در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گیاهان دارویی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از تقی زرجینی، کتاب‌های راهنمای جامع و کاربردی تراریوم و گلکاری در فضای آزاد(آموزش فنی و حرفه ای مزرعه زرین)، راهنمای جامع کاربر گیاهان دارویی(آموزش فنی و حرفه ای مزرعه زرین)، اصول و مبانی علمی تولید ورمی کمپوست(آیندگان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.