دیباچه ای بر بلور شناسی نوری

گروه مولفان:
محسن آروین (نویسنده) | سارا درگاهی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شهید باهنر (کرمان)

درباره کتاب:
دیباچه ای بر بلور شناسی نوری عنوان کتابی است از محسن آروین که در 312 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید باهنر (کرمان) در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بلورشناسی نوری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,000 تومــان
موضوعات کتاب
بلورشناسی نوری