ریخت شناسی و تشریح اندام های گیاهی

مولف:
رضا شیخ اکبری مهر (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه قم

درباره کتاب:
ریخت شناسی و تشریح اندام های گیاهی عنوان کتابی است از رضا شیخ اکبری مهر که در 272 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه قم در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گیاهان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.