آشنایی با برنامه ریزی خطی فازی

مولف:
زهرا ناجی عظیمی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
آشنایی با برنامه ریزی خطی فازی عنوان کتابی است از زهرا ناجی عظیمی که در 168 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مجموعه های فازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.