گوجه فرنگی

گروه مولفان:
مهدی بهنامیان (نویسنده) | مهدی حسن پور (نویسنده) | سارا دژستان (نویسنده)

ناشر:
آییژ

درباره کتاب:
گوجه فرنگی عنوان کتابی است از مهدی بهنامیان که در 232 صفحه و توسط انتشارات آییژ در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گوجه فرنگی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی بهنامیان، کتاب‌های کشت یاخته گیاهی(دانشگاه تبریز)، بیان ژن در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها(آییژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.