روش های میکرواستخراج

گروه مولفان:
علی سرافراز (نویسنده) | امیرحسن امیری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
روش های میکرواستخراج عنوان کتابی است از علی سرافراز که در 258 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ترکیب های آلی است. از علی سرافراز، کتاب کروماتوگرافی گاز و مایع در شیمی تجزیه(دانشگاه فردوسی مشهد) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.