زمین ریخت شناسی کاربردی

مولف:
ناصر حافظی مقدس (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی شاهرود

درباره کتاب:
زمین ریخت شناسی کاربردی عنوان کتابی است از ناصر حافظی مقدس که در 256 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زمین ریخت شناسی است. از ناصر حافظی مقدس، کتاب زمین شناسی مهندسی(آرسس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان
موضوعات کتاب
زمین ریخت شناسی