روش های میدانی و آزمایشگاهی در پژوهش گراسلندها و تولیدات دامی

گروه مولفان:
جواد معتمدی (مترجم) | زهرا عبدالعلی زاده (مترجم) | اسماعیل شیدای کرکج (مترجم) | ال. تی. مانتیه (ویراستار) | ریچارد ام. جونز (ویراستار)

ناشر:
دانشگاه ارومیه

درباره کتاب:
روش های میدانی و آزمایشگاهی در پژوهش گراسلندها و تولیدات دامی عنوان کتابی است با ترجمه جواد معتمدی که در 536 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه ارومیه در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Field and laboratory methods for grassland and animal production research، c2000.. موضوع اصلی این کتاب گیاهان مرتع است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,000 تومــان