مکاتب و نظریه های شهرسازی

گروه مولفان:
کریم حسین زاده دلیر (نویسنده) | محمدعلی خلیجی (ویراستار)

ناشر:
فروزش

درباره کتاب:
مکاتب و نظریه های شهرسازی عنوان کتابی است از کریم حسین زاده دلیر که در 256 صفحه و توسط انتشارات فروزش در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شهرسازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کریم حسین زاده دلیر، کتاب‌های سیری در اندیشه ها و طرح های شهرسازی(فروزش)، برنامه ریزی ناحیه ای(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.