مدل سازی استراتژیک و پویایی های کسب و کار رویکرد سیستم های بازخوردی

گروه مولفان:
جان داگلاس ویلیام مورکرافت (نویسنده) | رامین مولانا پور (مترجم)

ناشر:
شرکت همراه علم

درباره کتاب:
مدل سازی استراتژیک و پویایی های کسب و کار رویکرد سیستم های بازخوردی عنوان کتابی است از جان داگلاس ویلیام مورکرافت با ترجمه‌ی رامین مولانا پور که در 508 صفحه و توسط انتشارات شرکت همراه علم در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Strategic modelling and business dynamics: a feedback systems approach، 2ed، 2015. موضوع اصلی این کتاب کامپیوترها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.