بازنگری جریان اصلاحات ارضی در دهه چهل خورشیدی

گروه مولفان:
اسماعیل شهبازی (نویسنده) | عباس نوروزی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شهید بهشتی

درباره کتاب:
بازنگری جریان اصلاحات ارضی در دهه چهل خورشیدی عنوان کتابی است از اسماعیل شهبازی که در 342 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید بهشتی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اصلاحات ارضی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اسماعیل شهبازی، کتاب‌های جنبش چهارپایان(موسسه انتشارات امیرکبیر)، ستارگان آسمان روستا(اطلاعات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.