تشریح و ریخت شناسی کاربردی در گیاهان

گروه مولفان:
عباسعلی دهپور (نویسنده) | زهرا اسدنژاد (نویسنده) | مرتضی باقرنژاد (نویسنده)

ناشر:
مهرالنبی

درباره کتاب:
تشریح و ریخت شناسی کاربردی در گیاهان عنوان کتابی است از زهرا اسدنژاد که در 128 صفحه و توسط انتشارات مهرالنبی در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گیاهان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,200 تومــان