مبانی سنجش از دور با نگرشی بر شناسایی و مراقبت

مولف:
صفا خزایی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه امام حسین (ع)

درباره کتاب:
مبانی سنجش از دور با نگرشی بر شناسایی و مراقبت عنوان کتابی است از صفا خزایی که در 240 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سنجش از دور است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,800 تومــان