کانی شناسی توصیفی1

مولف:
امیرحسین کوهساری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه یزد

درباره کتاب:
کانی شناسی توصیفی1 عنوان کتابی است از امیرحسین کوهساری که در 344 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه یزد در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معدن شناسی است. از امیرحسین کوهساری، کتاب زمین شناسی اقتصادی(دانشگاه یزد) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,150 تومــان