ژئوسنتتیک ها در مهندسی عمران

گروه مولفان:
امیرحسین بهشتی (نویسنده) | مهدی سجادی (نویسنده)

ناشر:
دانش زنجان

درباره کتاب:
ژئوسنتتیک ها در مهندسی عمران عنوان کتابی است از امیرحسین بهشتی که در 152 صفحه و توسط انتشارات دانش زنجان در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ژئوسنتز است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,800 تومــان
موضوعات کتاب
ژئوسنتز