مسئله آلتوسر [کتاب اندیشه/3]

گروه مولفان:
آرش حیدری (نویسنده) | هدایت نصیری (نویسنده)

ناشر:
تیسا

درباره کتاب:
مسئله آلتوسر [کتاب اندیشه/3] عنوان کتابی است از آرش حیدری که در 160 صفحه و توسط انتشارات تیسا در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آلتوسر، لوئی، 1918 است. از آرش حیدری، کتاب نظریه و واقعیت(تیسا) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.