مدل سازی و شبیه سازی سامانه های متحرک

گروه مولفان:
سجاد ازگلی (نویسنده) | محمدرضا عاروان (نویسنده)

ناشر:
مجتمع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع

درباره کتاب:
مدل سازی و شبیه سازی سامانه های متحرک عنوان کتابی است از سجاد ازگلی که در 396 صفحه و توسط انتشارات مجتمع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کامپیوترها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,500 تومــان