تامین مالی کشاورزی (اصول و مبانی)

گروه مولفان:
محمد قربانی (نویسنده) | امین نعمتی (نویسنده) | محمد رضا کهنسال (ویراستار)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
تامین مالی کشاورزی (اصول و مبانی) عنوان کتابی است از محمد قربانی که در 332 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کشاورزی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد قربانی، کتاب‌های فرزندان و خودشیفتگی والدین(پنجره)، سیستم توزیع انرژی الکتریکی(نیلوفر)، رازهای بیشتری درباره ی کودکان شاد(پنجره)، چه کسانی «چه» را کشتند؟(مضمون)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,700 تومــان