روش و مبانی فقه الحدیث

مولف:
علی محمد میرجلیلی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه یزد

درباره کتاب:
روش و مبانی فقه الحدیث عنوان کتابی است از علی محمد میرجلیلی که در 468 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه یزد در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حدیث است. از علی محمد میرجلیلی، کتاب وطن دوستی از دیدگاه اسلام(دانشگاه یزد) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,500 تومــان