زبان، بافت و متن (ابعاد زبان از منظر نشانه شناسی اجتماعی)

گروه مولفان:
مایکل الگزاندر کرک وود هالیدی (نویسنده) | رقیه حسن (نویسنده) | محسن نوبخت (مترجم)

ناشر:
سیاهرود

درباره کتاب:
زبان، بافت و متن (ابعاد زبان از منظر نشانه شناسی اجتماعی) عنوان کتابی است از مایکل الگزاندر کرک وود هالیدی با ترجمه‌ی محسن نوبخت که در 264 صفحه و توسط انتشارات سیاهرود در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Language، context، and text: aspects of language in a social-semiotic perspective، 1993. موضوع اصلی این کتاب جامعه شناسی زبان است. از مایکل الگزاندر کرک وود هالیدی، کتاب زبان، بافت و متن(علمی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,000 تومــان