راهنمای مصور درختان و درختچه های باغ گیاهشناسی ارم شیراز

مولف:
احمدرضا خسروی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شیراز

درباره کتاب:
راهنمای مصور درختان و درختچه های باغ گیاهشناسی ارم شیراز عنوان کتابی است از احمدرضا خسروی که در 156 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شیراز در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب درخت ها است. از احمدرضا خسروی، کتاب زیست شناسی گیاهی(موسسه فرهنگی مدرسه برهان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.