درآمدی بر روایت شناسی

گروه مولفان:
ولف اشمید (نویسنده) | تقی پورنامداریان (مترجم) | نیره پاکمهر (مترجم)

ناشر:
سیاهرود

درباره کتاب:
درآمدی بر روایت شناسی عنوان کتابی است از ولف اشمید با ترجمه‌ی تقی پورنامداریان که در 352 صفحه و توسط انتشارات سیاهرود در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Narratoligy an intraduction. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
29,000 تومــان