مهندسی فاکتورهای انسانی

گروه مولفان:
علی ابوالفضلی (نویسنده) | هانی الحسین ابوالفضلی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی جهان جام جم

درباره کتاب:
مهندسی فاکتورهای انسانی عنوان کتابی است از علی ابوالفضلی که در 176 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی جهان جام جم در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مهندسی انسانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,500 تومــان
موضوعات کتاب
مهندسی انسانی