بررسی معناشناختی واژه کفر در قرآن کریم

مولف:
حسن خودروان (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه امام صادق (ع)

درباره کتاب:
بررسی معناشناختی واژه کفر در قرآن کریم عنوان کتابی است از حسن خودروان که در 252 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کفرگویی (اسلام) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان