اجتهاد در تفسیر روایی امامیه

مولف:
حمیدرضا فهیمی تبار (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه امام صادق (ع)

درباره کتاب:
اجتهاد در تفسیر روایی امامیه عنوان کتابی است از حمیدرضا فهیمی تبار که در 432 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تفاسیر ماثوره است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان