ارتباط عفیفانه در تلویزیون و سینما

مولف:
عبدالرسول علم الهدی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه امام صادق (ع)

درباره کتاب:
ارتباط عفیفانه در تلویزیون و سینما عنوان کتابی است از عبدالرسول علم الهدی که در 400 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رسانه های گروهی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.