روش تحقیق (مطالعه ی موردی)

گروه مولفان:
بیل گیلهام (نویسنده) | همایون پاشا صفوی (مترجم) | مونا بوذری (مترجم)

ناشر:
سیاهرود

درباره کتاب:
روش تحقیق (مطالعه ی موردی) عنوان کتابی است از بیل گیلهام با ترجمه‌ی مونا بوذری که در 100 صفحه و توسط انتشارات سیاهرود در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Gase Study Research Methods. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بیل گیلهام، کتاب‌های روش های پژوهش مطالعه ی موردی(بهمن برنا)، ساخت و تحلیل پرسش نامه(رسش)، مصاحبه پژوهشی (راهنمای فن مصاحبه علمی)(دفتر پژوهشهای فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان