روش شناسی نقد آرای مفسران در المیزان

مولف:
علی اکبر ربیع نتاج (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه مازندران

درباره کتاب:
روش شناسی نقد آرای مفسران در المیزان عنوان کتابی است از علی اکبر ربیع نتاج که در 304 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه مازندران در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مفسران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.