مباحثی در دستور از دیدگاه زبان شناسی

گروه مولفان:
مسعود خلیلی ثابت (نویسنده) | بابک دبیر (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه گیلان

درباره کتاب:
مباحثی در دستور از دیدگاه زبان شناسی عنوان کتابی است از بابک دبیر که در 116 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه گیلان در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دستور زبان زایشی است. از بابک دبیر، کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم گیاهی(سمت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.