هویت شهروندی در ایران

گروه مولفان:
محمد علی محمدی (نویسنده) | ملیحه شیانی (نویسنده)

ناشر:
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

درباره کتاب:
هویت شهروندی در ایران عنوان کتابی است از محمد علی محمدی که در 212 صفحه و توسط انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقوق مدنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد علی محمدی، کتاب‌های رویکردی جامعه شناختی به شرق شناسی، پست مدرنیسم و جهانی شدن(یادآوران)، کشف خویشتن(انتشارات سوره مهر)، مفاهیم و نظریه های رفاه اجتماعی(دانژه)، عربی(بین المللی گاج)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.