جسم و جان شهر (تاملی بر حق حیات، کیفیت زندگی، شورا و شورایاری)

مولف:
احمد مسجد جامعی (نویسنده)

ناشر:
روزنه

درباره کتاب:
جسم و جان شهر (تاملی بر حق حیات، کیفیت زندگی، شورا و شورایاری) عنوان کتابی است از احمد مسجد جامعی که در 362 صفحه و توسط انتشارات روزنه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شوراهای محله است. از احمد مسجد جامعی، کتاب نگاهی به دروازه غار(نشر ثالث) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.